TOIMITUSEHDOT: TI-TI NALLEN LUOVA MUSIIKKI- JA ESIINTYMISKOULU

Oppilaspaikat ja ilmoittautuminen

Oppilaat otetaan sisään ilman pääsykokeita ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaita paikkoja voidaan täyttää myös ympäri vuoden.

Ilmoittautuminen on sitova koko lukuvuodeksi, koska ryhmä- ja oppilasjaot, ryhmien järjestäminen ja opettajien työajat sovitaan ilmoittautumisten pohjalta.   Lukuvuosi koostuu sekä syys- että kevätlukukaudesta. Kummassakin 16 opetuskertaa. Lukukauden oppitunneista yksi voidaan korvata yhteisellä tapahtumalla, esimerkiksi konsertilla. Kevätlukukaudeksi ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Opinnot voi keskeyttää vain syyslukukauden päättyessä ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen syyslukukauden vaihtumista eli 31.11.

Lukukausimaksut laskutetaan yhdessä erässä, syyslukukausi ennen kauden aloitusta ja kevätlukukausi   ennen kevään ensimmäistä tuntia. Laskut toimitetaan sähköpostitse. Tarvittaessa laskut voidaan lähettää myös postitse. Erääntyneet maksut ohjataan perintätoimiston huomautuspalveluun. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä tai opetus mahdollisesti keskeytetään. Lukukausimaksuja maksettaessa käytetään laskun viitenumeroa. Jos opinnot lopetetaan kesken lukukauden, kuluvan lukukauden maksut peritään kokonaisuudessaan.

Esiintymiskouluun ilmoittautumislomakkeessa on lasten vanhemmille valintakohdat, saako lapsesta ottaa kuvia ja videoita, joita käytetään Ti-Ti Tuotanto Oy:n ja Norlandia päiväkotien omilla nettisivuilla, sosiaalisen median kanavissa, esitteissä, mainoksissa tai Ti-Ti Nallen omalla Youtube-kanavalla. Lähtökohtaisesti vältämme aina oppilaiden nimen julkaisua. Luvat ja kiellot ovat voimassa oppilaan koulussa olevan ajan.

Tietosuojaseloste www.titinalle.fi

Oppilaspaikan peruuttaminen

Oppilaspaikan voi perua kuluitta ennen lukukauden alkua ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimistoon. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme peruutusmaksun, joka on 100,-.

Jos oppilas lopettaa kesken kauden, veloitamme lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä.

Oppilaspaikan käyttämättä jättäminen ei ole peruutus.

Poissaolot

Opettajan poissa ollessa esim. sairauden takia tunnit pitää sijainen tai vaihtoehtoisesti opettaja korvaa tunnit erikseen ilmoitettavana aikana. Oppilaille ilmoitetaan tekstiviestillä tunnin peruutuksesta, mikäli sijaista ei pystytä järjestämään.

Pyydämme ilmoittamaan oppilaan poissaolosta aina tekstiviestillä, sähköpostilla tai soittamalla suoraan opettajalle. Koulu ei ole velvollinen korvaamaan oppilaasta johtuvia poissaoloja. Opettaja on paikalla lukujärjestyksen mukaan, mistä syystä tunteja ei korvata myöhemmin.

Muut ehdot

Ti-Ti Nallen luova ja musiikillinen esiintymiskoulu pidättää oikeuden muutoksiin.

Oppilaan on noudatettava opettajien antamia määräyksiä koskien mm yleistä järjestystä

Oppilas/ huoltaja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon koskien esim kiinteistöä ja irtaimistoa ( esim kalusteita, soittimia tai muulle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon)

Koulu ei vastaa naulakkoon tai muihin esiintymiskoulun tiloihin jätetystä omaisuudesta.

Lukukausimaksuja ei palauteta force majeure-tilanteessa. Force majeure- tilanteella tarkoitetaan yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este voi olla esim sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

Oppilaita ei ole erikseen vakuutettu Ti-Ti Tuotannon puolesta.

Tietosuojaseloste

Oppilaiden yksityisyyden suojaaminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla lähetetyn henkilötietokaavakkeen täyttämisellä joko suoraan Riitta Korpelalle Ti-Ti Tuotantoon / riitta@titinalle.fi tai palauttamalla lomake ensimmäisellä tunnilla suljetussa kirjekuoressa opettajalle, joka toimittaa kirjeet Riitta Korpelalle suljettuina.

Kaikki s.postit poistetaan koneelta kun kaavakkeet on printattu omaan kansioon. Kansio säilytetään toimitusjohtajan työhuoneen lukitussa kaapissa.

Henkilöiden tiedot ovat ainoastaan toimitusjohtajan ja kirjanpitotoimisto Greenstepin yhteyshenkilön tiedossa.

Musiikki